tekstlogo mobiel

Logopediepraktijk Groningen

Stembandverlamming

Bij een stembandverlamming staan één of beide stemplooien stil, of is de spanning van de stemplooien verstoord. Daardoor kunnen ze niet trillen en ontstaat er geen stemgeluid. Ook kunnen er problemen ontstaan bij het ademen of slikken. Een stembandverlamming komt voornamelijk voor bij volwassenen.

stembandenInfectie, ongeval, beroerte

Een stembandverlamming  kan worden veroorzaakt door een beschadiging van de zenuw (door een ongeval of operatie) of een virusinfectie. Ook een beroerte kan stembandverlamming tot gevolg hebben. Door de stemplooien te bekijken stelt de KNO-atrs de diagnose. Soms is de oorzaak van een stembandverlamming niet te achterhalen. 

De gevolgen van stembandverlamming hangen af van in hoeverre de stemplooien nog kunnen trillen en of beide stemplooien zijn aangetast. De stem is beperkt, maar de mogelijkheden binnen die beperking variëren. Hoe meer het lichaam kan compenseren, hoe beter de stem kan klinken.

Wat kan de logopedist doen?

De logopedist onderzoekt de stemkwaliteit en het stemgebruik. Afhankelijk van de oorzaak en ernst van de verlamming, wordt geprobeerd om middels adem- en stemoefeningen de kwaliteit van de stem te verbeteren. Hierbij wordt ook gelet op een juiste toonhoogte en ademdruk om te voorkomen dat er andere problemen ontstaan.

Meer informatie is te vinden op de website van KNO-artsen.

Het onderzoek en de behandeling van stembandverlamming worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraar, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

zoeken mobiel