tekstlogo mobiel

Logopediepraktijk Groningen

Dyslexie (woordblind)

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen; ze kunnen soms niet in één oogopslag een woord herkennen. Moeite met lezen geeft uiteraard problemen met heel veel andere taken. Hulp bij dyslexie kan er ook komen van een orthopedagoog of remedia teacher, maar een logopedist kan voor een veel bredere aanpak zorgen.

Een logopedist is bij uitstek deskundig om vast te stellen wat er precies aan de hand is, wat je daar het beste aan kunt doen en welk plan van aanpak daar bijhoort. Hij zal letten op de leesvaardigheid, het herkennen van klanken en de snelheid om in je hoofd informatie te verwerken.

Wat doet de logopedist?

Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Vroegtijdig goede begeleiding (onder meer werken met klanken en letters) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen.

Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Lees- en spellingproblemen hebben vaak verband hebben met logopedische stoornissen. Informeer hierover bij de logopedist.

zoeken mobiel