Professionele (bij)scholing van je stem

Iemand die zijn of haar stem professioneel veel gebruikt, moet daar zuinig op zijn. Zuinig - niet door de stem minder te gebruiken, maar wel door hem góed te gebruiken.

zangstemStemtraining kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn. Het kan ervoor zorgen dat een stem helder en prettig klinkt. Dat de stem stabiel en stevig is en goed in staat om op een overtuigende manier de intenties van de spreker over te brengen.

Presentaties en zangstem

Te denken valt daarbij aan presentaties (het spreken in het openbaar), theaterlogopedie en ondersteuning van de zangstem. Binnen onze praktijk is Renée Vennema in staat op al deze gebieden trainingen te verzorgen. Zij gaf ondermeer presentatietrainingen voor bedrijven, werkte in het theater en heeft ook ervaring met de zangstem. 

De manier waaróp

Het geven van een presentatie,  een lezing, een college, een les of nog iets anders, is niet alleen een kwestie van een goede tekst. Zeker zo belangrijk is de manier waarop die tekst wordt gezegd.  Waarbij de stem en de omgang met de toehoorders het belangrijkst zijn.

Ademtechniek

Binnen de training luisteren wij goed naar het stemgebruik. Een goede ademtechniek kan zorgen voor een vaste en duidelijke spreekstem. Door aandacht te besteden aan rust en adempauzes zal de inhoud beter overkomen. Een goede ademhaling zorgt ook voor innerlijke rust en maakt het mogelijk om op een ontspannen manier de zaal, klas, toehoorders, tegemoet te treden. 

Ook wordt aandacht besteed aan de houding. Die is niet alleen de basis voor een goede ademhaling en stem, maar bepaalt ook de uitstraling die we hebben. Wie in staat is zelfverzekerd met een open blik voor een groep te staan is verzekerd van een aandachtig publiek.

Theaterlogopedie

toneelstemWat gezegd is over presentatie, geldt nog sterker voor de theaterlogopedie. Een toneelpeler, cabaretier of musicalacteur moet zijn stem goed gebruiken om zijn personage, inhoud of grappen over te laten komen bij het publiek. Daarbij zal hij vaak fysieke handelingen verrichten en mogelijk een andere stem gebruiken dan zijn eigen spreekstem.

Dit vereist optimale controle over de stem. Zeker als er ook nog eens emoties gesuggereerd moeten worden. Theaterlogopedie besteedt daarom niet alleen aandacht aan ademtechniek en ontspanning, maar houdt zich ook bezig met hoe de stemklank gevormd wordt. Door optimaal gebruik te maken van de resonantieholtes in ons hoofd en in onze borst kan het timbre en ook de emotionele lading van een stem veranderen.

Combinatie zang- en spreekstem

Met enige regelmaat behandelen wij in onze praktijk mensen die weliswaar zangles hebben gehad, maar problemen ondervinden in de combinatie met de spreekstem. Vaak heeft dit te maken met een te gespannen focus op de zangstem. Logopedie kan helpen die ontspanning terug te brengen. Dat komt de presentatie en vaak ook de zang ten goede.

Vergoeding

Logopedie ten behoeve van stemtraining voor beroep of hobby, wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, tenzij er medische indicatie is. 

zoeken mobiel