Privacy gewaarborgd

Voor logopedisten geldt het medisch beroepsgeheim. Wij zullen nooit met anderen praten over uw behandeling, tenzij u dat zelf juist wilt.

blauwe stoel

zoeken mobiel

'Stotteren bij kinderen snel behandelen'

Het is belangrijk om stotteren bij kinderen zo snel mogelijk te behandelen. Want als ze op latere leeftijd, of zelfs als volwassene, nog altijd stotteren, leidt dat tot een lagere kwaliteit van leven.

Lees verder

Ook bij autisme kan logopedie hulp bieden

Eén van de minder bekende taken van logopedisten is ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Daarom staat dit thema centraal tijdens de Dag van de Logopedie op 6 maart 2019.

Lees verder