Taal onmisbaar voor contact

Taal zorgt ervoor dat wij met elkaar contact kunnen hebben, onze gedachten en gevoelens kenbaar kunnen maken en duidelijk kunnen maken wat we willen en denken. Voor ieder mens is taal dus een cruciaal hulpmiddel.

Wanneer iemand problemen heeft met taal, staat dit een goede communicatie in de weg. Dit kan allerlei gevolgen hebben, zoals gedragsproblemen. Werken aan taal is dus werken aan een betere communicatie.
Mensen zijn overigens de enige levende wezens op aarde die met taal communiceren.

Stoornissen

De belangrijkste taal georiënteerde stoornissen zijn:

• Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen.
• Afasie: het verlies van taalvermogen na een hersenbloeding of beroerte, of na een hersenbeschadiging als gevolg van een ongeval, operatie of ziekte.
• Lees-en schrijfstoornissen: lezen en schrijven zijn, evenals horen en spreken, vormen van taal. Stoornissen op dit gebied zoals dyslexie vallen dus ook onder taalstoornissen.

Ook het meertalig opgroeien kan voor taalproblemen zorgen als er sprake is van taalzwakte.

 

Meertaligheid bij kinderen

Bij twee- of meertaligheid komen kinderen tijdens hun ontwikkeling in aanraking  met meer dan één taal. Het gaat het om kinderen van anderstalige ouders die thuis hun moedertaal leren en in kindercentra of op school  Nederlands leren. En het gaat om kinderen van ouders met verschillende moedertalen, die vanaf de geboorte tweetalig worden opgevoed.

Lees meer...

Tweetaligheid bij volwassenen

Verstaanbaar Nederlands spreken kan voor allochtone volwassenen en jongeren die de Nederlandse taal leren een probleem zijn. Tot 12 jaar kan een mens accentloos een tweede taal leren spreken, vanaf 12 jaar is dit veel moeilijker.

Lees meer...

Dyslexie (woordblind)

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen; ze kunnen soms niet in één oogopslag een woord herkennen. Moeite met lezen geeft uiteraard problemen met heel veel andere taken. Hulp bij dyslexie kan er ook komen van een orthopedagoog of remedia teacher, maar een logopedist kan voor een veel bredere aanpak zorgen.

Lees meer...

Broddelen

Broddelen is: onduidelijk, onrustig en moeilijk verstaanbare spreken. Opvallend zijn een slappe uitspraak en een hoog spreektempo, het ineenschuiven van woorden (bijvoorbeeld ‘tevisie’ in plaats van 'televisie'), stopwoordjes, snelle woordherhalingen en klankherhalingen, en moeilijkheden met het formuleren van gedachten, ook schriftelijk.

Lees meer...

Dementie

Dementie wordt veroorzaakt door een stoornis in de hersenen. De oorzaak is in de meeste gevallen de ziekte van Alzheimer. Kenmerkend voor dementie is de geheugenstoornis. Daarnaast treden er andere stoornissen op, afhankelijk van de oorzaak van de dementie. Taal- en/of spraakstoornissen kunnen bij alle vormen van dementie voorkomen.

Lees meer...

Afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel in de linker hersenhelft. Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen.

Lees meer...

Psychomotore retardatie

Psychomotoriek is een verzamelnaam voor alle bewegingen die de psychische gesteldheid uitdrukken. Dit zijn gebaren, de gelaatsuitdrukking, de manier van bewegen en de manier waarop iemand spreekt.

Lees meer...

zoeken mobiel