Gehoor belangrijk voor goede communicatie

Voor de communicatie is het belangrijk dat het gehoor in orde is. Dit moet je kunnen:

• Horen wat een ander zegt.
• Wat je zelf zegt moet worden gehoord om goed te kunnen spreken (bijvoorbeeld als voorwaarde voor articulatietraining).
• Als je niet (meer) kunt horen, dan is het belangrijk om te leren hoe je moet liplezen (spraakafzien) of hoe (ondersteunende) gebarentaal te gebruiken. De logopedist in een audiologisch centrum kan tevens gehoortesten afnemen en hoorapparatuur aanpassen.
• Goed kunnen luisteren: aandacht en concentratie zijn hierbij belangrijk.
• Op het gehoor klanken kunnen herkennen en weten welke letter bij welke klank hoort, wat voorwaarden zijn voor het leren lezen.

Een logopedist is een expert in hulp bij spreken, maar ook bij een goed gehoor.

 

Aangeboren slechthorendheid

Slechthorendheid is een stoornis waarbij het gehoor licht tot zeer ernstig gestoord kan zijn. Een aangeboren slechthorendheid heeft invloed op de ontwikkeling van de taal en de spraak. Een kind dat zich normaal ontwikkelt, leert de betekenis van klanken door veel na te doen en te herhalen. Hij leert zijn eigen klanken bij te sturen, zodat die gaan lijken op de taal die hij hoort. Op deze manier leert het kind spreken.

Lees meer...

Doof geworden

Slechthorendheid is een hoorstoornis waarbij het gehoor licht tot ernstig gestoord kan zijn. Slechthorendheid kan aangeboren zijn, maar ook op latere leeftijd verworven worden. Aangeboren slechthorendheid heeft invloed op de ontwikkeling van de taal en de spraak. Bij verworven slechthorendheid die op latere leeftijd ontstaat, is dit minder het geval.

Lees meer...

Ouderdomsdoofheid

Als doofheid ontstaat nadat de spraak- en taalontwikkeling (grotendeels) zijn voltooid, wordt dit doofheid op latere leeftijd genoemd. De patiënt heeft dus gewoon leren spreken en de verstaanbaarheid van de spraak is goed. Dit is een groot verschil met de aangeboren doofheid of de doofheid die op zeer jonge leeftijd optreedt.

Lees meer...

Middenoorontsteking

Middenoorontstekingen die gepaard gaan met vocht in het middenoor kunnen slechthorendheid veroorzaken. De grootte van het gehoorverlies wordt vooral bepaald door de mate van vochtophoping in het middenoor. Het gehoorverlies is licht tot matig van aard (tussen 0 en 50 dB) en bedraagt gemiddeld 20 dB.

Lees meer...

Cochleair implantaat: kunstgehoor

Cochleaire implantatie is een operatie die bedoeld is voor dove en ernstig slechthorende volwassenen of kinderen.

Lees meer...

Gehoor-chip direct in de hersenstam

Doofgeboren kinderen kunnen soms toch gehoor krijgen dankzij een cochleair implantaat (‘elektronisch binnenoor’). Helaas werkt dat niet bij iedereen. Een experimentele techniek gaat verder: er worden elektroden vanuit een gehoorapparaat direct in de hersenstam bevestigd.

gehoorchipDeze nieuwe techniek is over de hele wereld pas tweehonderd keer toegepast, meestal bij kinderen en volwassenen die pas later doof werden. Bij hen is het gewone gehoor dus actief geweest.
In 2014 is deze techniek ook toegepast bij een 6-jarig meisje dat nooit heeft kunnen horen. Dit lijkt te werken: het meisje kan geluiden waarnemen. Nog onbekend is wat zij precies hoort. In ieder geval hoort zij voldoende om spraakgeluiden te kunnen herhalen

Een (engelstalig) artikel over deze bijzondere aanpak is te lezen bij NPR.

zoeken mobiel